Ευγενία Αϊναλάκη

-Fashion Designer- – Haute Couture-

Tailor made Wedding Dress & Haute Couture Dresses

Handmade Wedding Accessories & Crowns

7ης Μαρτίου 1944, 50 Νίκαια
Τηλ.: 6932460590

ΚΑΤΌΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΎ